Meezingen?

Er is plek in alle stemgroepen! Op 9 januari worden er audities gehouden. Aanmelden kan via deze link.

 

Revolutie in Rusland

In JIP16 staan Tien gedichten op teksten van revolutionaire dichters van Sjostakovitsj centraal. Dit zijn tien a cappella zettingen van socialistische gedichten uit de late 19e en vroege 20e eeuw en uit de vroege periode van de bolsjewieken. Hoewel de gedichten werden gebruikt als propaganda, geven ze ook de worsteling met de Revolutie weer. Geleerden zijn er nog altijd niet over uit of Sjostakovitsj een dissident was of een trouwe volger van de Sovjet Partij van Stalin, die het persoonlijk oneens was met aspecten van de partij. De tien gedichten gaan in op de vraag wat een goede samenleving kan zijn, waarbij er een spanning zit tussen de vrijheid van het individu en het belang van het collectief. Deze koorwerken van Sjostakovitsj worden niet veel uitgevoerd: de politieke ideologie die erin doorklinkt is controversieel en muzikaal gezien vraagt de muziek het uiterste op gebied van bereik, virtuositeit en uithoudingsvermogen. In JIP16 gaan we graag de uitdaging aan ons inhoudelijk en muzikaal met deze meeslepende, verfijnde en meesterlijke koormuziek te verhouden. 

 

De tien gedichten worden aangevuld met enkele andere, lyrische en harmonisch volle koorwerken uit Rusland, waar de gespannen verhouding tussen het individu en het collectief centraal staan. In JIP16 onderzoeken we door de muziek heen ook het hier en nu: zitten we in een tijd van revolutie? Willen we de barricades op en zo ja, waarvoor dan eigenlijk? Of zijn revoluties vooral duistere periodes vol geweld, die we willen voorkomen? En waar staan we in het spanningsveld tussen de vrijheid van het individu en het collectieve belang?